A NEXUS KLUB és a vekkeróra

A NEXUS KLUB és a vekkeróra

Ébrrrrrrrrrrrrresztő!

Sokan emlékszünk az ágy mellé állított vekker csörgésére. Hangos berregésével a legmélyebb álmunkból is azonnal felébresztett, jelezve, hogy itt az idő!

Ébredj! Dolgod van!

A NEXUS KLUB Közösség is ilyen hatás elérését tűzte ki célul!  Berregni fog és felrázza az alvókat!

Ébredj! Alapos okod van rá!

És addig berreg, amíg elegen fel nem ébrednek…

De hogy is működik a NEXUS KLUB? Mi ez, egy közösségi weblap, vagy valami más? Mitől másabb, mint, más hasonló indíttatású honlapok, csoportok? Mi benne az új, miért is remélhetnénk tőle, hogy sikere lesz, és valódi változást hoz?

Bár a NEXUS KLUB neve hallatán sokan felkapják a fejüket, de nem értik pontosan, mire is utal a név és milyen tevékenységet rejt valójában. Természetes, hogy ez így van, hisz a NEXUS KLUB Közösség építése, sokszorosan összetett, bonyolult rendszerek együttesét igényli, és ezek első megközelítésben láthatatlanok, rejtettek maradnak a felületes szemlélődő számára.

A NEXUS KLUB Közösség az út a jövő társadalma felé! De miért pont a NK-val sikerülne a jövő társadalmát felépíteni?

A válasz röviden ennyi: mert pont úgy épül fel, úgy működik, mint a címben említett vekker!

Lássuk be, ahhoz, hogy egy csörgőóra megszólaljon, számos alkatrészt kellett gondosan megtervezni, elkészíteni, azokat precízen összeilleszteni, ellátni egy energiaforrással, hogy végül a számlapon a mutatatók elinduljanak, hogy azt beállíthassuk, és végül rákiáltson az alvóra, hogy ébrrrrrrrrrrrrrrrrresztő!

Ha laikusként belenézünk az óra belsejébe, először valami káoszos összevisszaságot érzékelünk, aztán, ahogy jobban megvizsgáljuk, látjuk, hogy a céltudatosan elhelyezett izgő-mozgó alkatrészek stabilan és biztonságosan végzik a dolgukat. A kis fogaskerekek tengelyein több fogazat is van, hogy kapcsolódhassanak társaikkal. Az apró kerekek mindegyike külön-külön is egy-egy ipari műremek. Kisebbek, nagyobbak. Mind-mind más és más, de a célja, ami egységes szerkezetté formálja, az mindegyiknek ugyanaz: a rugó energiáját kordában tartva, kontrollálva megvalósítani a célt!

Ébrrrrrrrrrrrrrresztő!

Na és a NEXUS KLUB?

Az NK szerkezete, fogaskerekei is már születőben vannak. Amikor minden alkatrész a helyére kerül, minden fogazat összekapcsolódik a szomszédjaival, akkor már el is kezd „ketyegni”. Tikk-takk-tikk-takk…

Az előkészítés során sok közösséget, kezdeményezést megvizsgáltam, és mindig azt kerestem, hogy azok miért nem hoztak érdemi változtatásokat, miért akadtak meg félúton, miért nem terjedtek el?

Megállapítottam, hogy azért, mert vagy regionális (helyi) szinten próbálkoztak, vagy csak a társadalom valamely rétegében (szegmensében), vagy pont azon szabályok betartása, alkalmazása mellett próbáltak változást elérni, amelyek arra hivatottak, hogy konzerválják a szellemi, a lelki és fizikai kifosztásunkat.

Sok estben vezért választó, követő szerveződéstől várt eredményt a társadalom ébredezőbb fele, de a vezérek kifáradnak, vagy megvesztegethetők, megzsarolhatók…  És ha nincs már a vezér, akkor nincs is  folytatás.

Ha már tudjuk, hogyan nem működik, akkor kereshetjük azt, hogy mi hozhat eredményt, mi kell ahhoz, hogy társadalmi szintű változást várhassunk tőle.

Olyan szervező erőt és hozzá rendelt eszközöket kell kialakítani, ami társadalom teljes vertikumára kiterjedő rendszert képes üzemeltetni, ami magában foglalja a társadalom működési területeinek szinte az összes részét. Azt mindenképp, ami az egy földrajzi területen élő népcsoport minőségi életterének kialakításához, szabályozásához, működtetéséhez kell. (Lásd: Hangya Szövetkezeti Mozgalom)

(megjegyzés: a minőségi élet fogalmat érdemes lenne megvitatni, definiálni)

Decentralizáltnak kell lennie. Alapvető elvárás a rendszertől, hogy ne vezéreket éltessen, legfeljebb vezérelveket, de abból is azokat, amikben társadalmi konszenzus alakul ki. Lehet sokszínű, megférhet benne sokféle világkép, de a legfőbb elv a természeti törvények követése, az élő és élettelen környezet tiszteletben tartása kell, hogy legyen.

Ez a rendszer nem lehet lefejezhető! Ennek a megoldása talán az egyik legnehezebb feladat!

Nos!

A NEXUS KLUB szerkezete, szervezeti rendszere ezeknek az alapvetéseknek a betartásával készül! Ezt szolgálja egy szerves (egymást segítő, éltető) szerkezetbe foglalt informatikai rendszer is, aminek a látható képei a weblapok. De a NEXUS KLUB, nem ez a platform, hanem a közösségek alakuló sokasága. Ennek a rendszernek a középpontjában az EMBER áll!

A NEXUS KLUB rendszerében egyre-másra születnek meg a fogaskerekek, újabbak és újabbak. Amikor minden fogaskerék elnyeri végső alakját, meglesz mindegyik fogazata, amivel szervesen kapcsolódik egy vagy több másik fogaskerékhez, akkor beilleszthetjük a tengelyeiket az alaplapba, és a bonyolultnak tűnő rendszer kezd használható, önműködő egységgé, egységes szerkezetté válni. Pont úgy, mint amikor összerakják a vekkert, ráhelyezik a számlapot és végül beillesztik a mutatókat a központi tengelyre.

Az erőt, a nyomatékot a vekkerben a rugó adja, de ezt időnként újra kell feszíteni. A NEXUS KLUB ehhez képest lényegesen magasabb szintű energiaforrással rendelkezik, ami kifogyhatatlan, örökösen megújuló: az emberi élni akarása és az alapvető létérdekünk, a boldogulás vágya!

Ha benned is megjelent már a vágy, egy boldogabb élhetőbb világra, akkor ne habozz, ne várj tovább!

Csatlakozz az épülő közösséghez, hogy részese lehess az élménynek, hogy elsők közt legyél, akik beindítják csörgőt!

Ébrrrrrrrrrrrrrrrresztő!

Szólj hozzá

Kérjük lehetősége szerint támogassa kampányunkat!

Ft
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10.000Ft

Autós galéria

Kihelyezett plakátok