A digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) = GONDOLATRENDŐRSÉG (Orwell) indul.

A birodalmi cenzúratörvény február 17-tõl lép életbe, megszüntetve az emberek közti közvetlen információcserét és adásvételt is

„A digitális szolgáltatásokról szóló törvény a világ legfontosabb és legambiciózusabb szabályozása a digitális tér illegális tartalom terjedése elleni védelme, valamint a felhasználók alapvetõ jogainak védelme terén.
Nincs még egy olyan jogalkotási aktus a világon, amely ilyen szintû ambícióval rendelkezne a közösségi média, az online piacterek, a nagyon nagy online platformok (VLOP) és a nagyon nagy online keresõmotorok (VLOSE) szabályozására. A szabályokat aszimmetrikusan alakították ki: A jelentõs társadalmi hatású nagyobb közvetítõ szolgáltatásokra (VLOP-k és VLOSE-k) szigorúbb szabályok vonatkoznak.
A digitális szolgáltatásokról szóló törvény után a platformoknak nemcsak átláthatóbbá kell válniuk, hanem felelősségre kell vonniuk az illegális és káros tartalmak terjesztésében betöltött szerepüket.”

2024. február 17- tõl a mikro- és kisvállalkozások kivételével minden online platform szolgáltatónak adatot kell szolgáltatnia a tartalom moderálási döntéseirõl”
Ez a rendelet teljes mértékben harmonizálja a belsõ piacon a közvetítõ szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat a biztonságos, kiszámítható és megbízható online környezet biztosítása, az illegális tartalom online terjesztésének és a félretájékoztatás vagy más tartalom terjesztésébõl származó társadalmi kockázatok kezelése érdekében, és amelyen belül hatékonyan védik a Chartában rögzített alapvetõ jogokat, és elõsegítik az innovációt.

Ennek megfelelően a tagállamok nem fogadhatnak el és nem tarthatnak fenn további nemzeti követelményeket az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatban, kivéve, ha e rendelet kifejezetten elõírja, mivel ez érintené a szolgáltatókra alkalmazandó, teljesen harmonizált szabályok közvetlen és egységes alkalmazását és a közvetítõ szolgáltatásokat e rendelet célkitûzéseivel összhangban.” – olvasható a központi oldalon. A kiszámíthatóság, a védelem, és az innováció minden esetben a globalista érdekek és narratívák védelmét jelenti!
Forrás : https://www.eu-digital-services-act.com/

Gurabi Ági

 

 


—————————————————————   + komment :
A DSA rendelet nem törvény, de alkalmazását mindenhol törvénybe kell iktatni, ezáltal felülírja a nemzeti jogot, tágan értelmezve az „illegális” tartalom vagy cselekedet fogalmát.
Eldöntik a fejünk fölött, mit mondhatunk, mit tehetünk, ami nem csak a globalisták számára káros információk átadását teszi lehetetlenné,
hanem a magatartásunk befolyásolására, a gondolkodásunk, véleményünk megváltoztatására irányul.

Ha nincs cáfolat, ellenvélemény, és mindenhol kizárólag csak a központi propaganda hallható, vagy olvasható, az embereknek nincs összehasonlítási alapja, nem tudnak mérlegelni,
befolyásmentesen döntést hozni, ami a választások esetében a globalisták hatalmon maradását segíti.

„Különösen az „illegális tartalom” fogalmát kell tágan meghatározni, hogy magában foglalja az illegális tartalommal, termékekkel, szolgáltatásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos információkat.
Ezt a fogalmat különösen úgy kell érteni, hogy olyan – formájuktól függetlenül – információra vonatkozik, amely az alkalmazandó jog szerint maga is illegális, például illegális gyűlöletbeszéd vagy terrorista tartalom és jogellenes diszkriminatív tartalom, vagy amelyet az alkalmazandó szabályok illegálisnak minősítenek, vagy illegális tevékenységekre vonatkozik.”- tehát mindenre, ami ellentétes a globalisták által megfogalmazottakkal!

Az urainkat és az őket védő törvényeiket tilos kritizálni!
Vegyük tudomásul, hogy az ember három nemű és nemváltó, mint a csigák, az oroszokat gyűlölni kell, mert agresszív hódítók, a globalisták ellen lázadó csoportok terroristák, a zsidók vallási érzelmei nem sérthetõek, a klímaváltozást az emberek okozták, az influenza ezentúl világjárvány, a vakcinák biztonságosak, nincs halálos mellékhatásuk.

A nemzeti szabályozás nem tehet kivételt, nem lehet megengedőbb a szabályozás egyik területén sem.
A „nemzeti” kifejezés alatt a Birodalomban már csak a területén élõ etnikumok értendõk, az önálló államiság megszűnt
az országokból a külsõ határokon belüli tartományok lettek.

Azt, hogy mi a „káros” és „jogellenes” tartalom, vagy cselekvés, a globalisták dönthetik el, a kör tovább bõvülhet.

A hivatkozási alap most is a jogaink védelme, miközben ennek leple alatt megtiltják a szabad vélemény nyilvánítást, és tovább szûkítik cselekvési szabadságunkat, önrendelkezési jogunkkal egyre kevesebb területen élhetünk.

A szabályozás nem csak a közbeszédre terjed ki, hanem az egymás közti adásvételeket is korlátozza.
A kereskedelem joga nem tartozik emberi jogaink közé, a készpénzhasználat nem elismert alapjog, ahogyan már a saját testünk fölött sem önrendelkezhetünk!
Az internetes felületeken történõ értékesítés minden formáját besorolták a „digitális kereskedelem és piac” fogalomkörébe, hogy felügyelet alá vonhassák a magánszemélyek egymás közti eladásait is.

Véget vetnek az általuk nem követhetõ adásvételeknek, ami az emberek személyes döntését, cselekvési szabadságát korlátozza, a pénzforgalmat kontroll alá terelve, megadóztatva minden, eddig szabad adásvételt,
ami az árakat növelve a szegényebb rétegeket még jobban elszegényíti. A tiltás a használt cikkekre is kiterjedhet a homályos megfogalmazásból adódóan, amibe beletartozik ” a nem megfelelõ vagy hamisított termékek értékesítése, a fogyasztóvédelmi törvényt sértõ termékek értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás, szerzõi joggal védett anyagok jogosulatlan felhasználása, szállásszolgáltatás illegális felajánlása vagy élõ állatok illegális értékesítése.”

Külön kitérnek az élõ állatokra, ahol a tiltás eleinte csak a védett, egzotikus fajokra terjedt ki, de a kört kiszélesítették.
Közösségi platformokon tilos a magánszemélyeknek állatok eladását hirdetni, legyen az ló, kutya, malacka, vagy csirke.
Ezzel vége a falusiak maradék megélhetési forrásának is, az eladásra nevelt állataikat nem hirdethetik meg többé sehol.
A piacokra még kivihetik õket, de ez növeli a költségeket, és csökkenti az eladható mennyiséget.
Az adásvételt így szűkítik, és terelik kontroll alá, kiszorítva a háztáji gazdaságokat, őstermelõket is.

A „tágan értelmezett” illegalitásba bármi belefér, egyetlen célja az emberek közötti közvetlen adásvételi, csereügyletek megszüntetése a tiltással, a forgalmat ezen a téren is a globális nagyvállalatok felé tolva.

A DSA „sötét mintának” nevezi a központi narratívákat tagadó oldalakat. Káros tartalom minden, ami a központi narratívákat tagadja, de konkrét meghatározás itt sincs, ellenben az oldalak tiltás alá esnek.
Legyenek bárhol, bármilyen szerveren, a tárhelyszolgáltatót a birodalomban elérhetetlenné teszik tiltott tartalom miatt.

Ennek legegyszerűbb módja az adott oldalak betöltésének lelassítása, így a tiltás miatt a tulajdonos nem tud fellépni sem.

A legfõbb vezérlõ elve a DSA- nak az „átláthatóság” azaz minden platformon érvényesüljön a cenzúra, legyen lehetõvé téve a megfigyelés, és nem maradjon sehol lehetõség a „dezinformációk” terjesztésére.

Arról hogy mi az álhír, az EU és a globalisták dönthetnek.
A következõ lépés a büntetést lehetõsége, amit a DSA törvény már hozzáköt az „illegális” és „dezinformációs” tartalmak felismeréséhez és jelentéséhez.

Az internetes szolgáltatóknak „önkéntesen” moderálniuk kell mindent, letörölhetnek a tárhelyekrõl tartalmakat, és a szolgáltató is és a terjesztõ is büntethetõ, ha a tartalom törvénysértõ általában: a megkülönböztetés tilalma faji nemi, vallási alapon.

Dezinformáció lesz a globalisták propagandáinak és narratíváinak a bírálata, tagadása,
 mint a koronavírus járvány, a vakcinák tulajdonságai, a klímaváltozás emberi eredete és az orosz agresszió.

A választások befolyásolásának módja nincs részletezve, az általános címke alá bármi befér: ellenérvek a pártokról, a politikusokról, hozzájuk kapcsolódó korábbi események, mint bírósági ügyeik, kapcsolataik megszellõztetése. Politikusokról ezentúl vagy jót, vagy semmit! A következõ minden bizonnyal Izrael önvédelmi joga lesz a palesztinokkal szemben, függetlenül az általuk elkövetett népirtástól, amit tagadnak.

A fizetett cenzorok minden platformon jelen lesznek, munkájuk könnyítése érdekében kötelező lehetővé tenni a kifogásolható tartalmak jelentését.
A kereső motorok már jó ideje „elhalványítják” a keresésekben a nem központi oldalak megjelenését.

A Google egy rejtett kapcsolót épített be a felhasználóknak, a dezinformációkkal szembeni „személyes biztonságuk” védelmében.
A kapcsoló közvetlenül nem elérhetõ, a keresés során véletlenszerűen jelenik meg egy kis ablak, ahol kikapcsolható a nem kért „védelem”!

A cenzúrarendelet nemcsak a weboldalakra, internetes médiákra, közösségi platformokra, online értékesítésre terjed ki, hanem a tárhelyszolgáltatókra, és hírlevélküldõ szolgáltatásokra is.
Mindenkit köteleznek a „teljes átláthatóságra”, ami betekintési, azaz felügyeleti engedélyt jelent a tartalmaikba, és kötelező a jogi képviselő megjelölése.

Ezzel elérik, hogy az eddig még működõ független hírszolgáltatók megszűnjenek az anyagi költségvonzat miatt.
A DSA törvénnyel a magánemberek közötti tömegkommunikáció és adásvétel megszüntetése, és a maradék szigorú felügyelet alá vonása a cél.

A globalisták mindig tömegben gondolkodnak, az egymásnak küldött e.mailek ezért- most még- kimaradnak a cenzúrából:

„A személyközi kommunikációs szolgáltatások, mint például az e-mailek vagy a privát üzenetküldési szolgáltatások, nem tartoznak az online platformok definíciójának hatálya alá,
mivel azokat a közlés küldője által meghatározott, véges számú személy közötti interperszonális kommunikációra használják.”


A cenzúra és központi felügyelet alóli kibújó egyetlen módja innentől a visszatérés a „hírláncok” indításához, és a FB csoportok helyett az email csoportokban történõ kommunikáció,
de ez nyilván nem olyan hatékony, mint a nagy, nyilvános felületek, ami virtuális piacként is működhetett.

A „szabadpiac” ezentúl egyre inkább csak a globalisták ügyleteinek szabadságát jelenti, értve ezalatt a „tõke szabad áramlásának” és a „vállalkozás szabadságának” a védelmét a civil,
emberi kapcsolatok formáinak fokozatos betiltásával.

A szűkítések és korlátozások alól egyre kevésbé hagynak módot kibújni, az ellenszegülők hamarosan büntetésekkel nézhetnek szembe: az online térből való letiltásokat pénzbüntetések fogják követni.

A készpénz megszüntetése, és a digitális felületekre terelés, a digitális identitás bevezetése így teszi lehetõvé a DSA rendelet segítségével a totális kontrollt minden és mindenki felett a kommunikáció és kereskedelem, és a politika területén.


Mindez a háttérben zajlik, úgy, hogy az embereknek fogalmuk sincs a következményekről.
Se a globál médiák, se a nemzeti médiák nem adhatnak tájékoztatást, nem elemezhetik, vagy értelmezhetik a birodalmi rendeleteket, és azok összefüggéseit.

A szabályozás a „tartományok ” (vö. egykori nemzetállamok) törvényalkotási kötelezettségén keresztül lép életbe.
Ennek elmaradása „kötelezettségszegési eljárást” von maga után, ami az Uniós / birodalmi/ költségvetési források megvonását, és pénzbüntetés kiszabását is eredményezi, amit szankciónak neveznek.

A birodalom csapdájába ejtett „tagállamok” ellenállását így lehet legyőzni, hiszen a pénzek megvonása a kormányok bukását eredményezheti.
A nemzeti érdekek már sehol sem azonosak a kormányok által képviselt politikával, amik Scwab „fiatal globalistáinak” köszönhetően minden esetben
a birodalmi-nyugati érdekeket és ideológiákat emelik a nemzeti érdekek fölé.

A szabadulás útja, a szabad akaratunk és nemzeti szuverenitásunk, semlegességünk visszaállítása a Birodalmon (EU)  belül nem lehetséges, ezért fontolóra kell venni a kilépést.
A saját érdekeink mentén történő új szövetségek, egyezmények megkötése, ad csak lehetőséget gazdaságunk újjáépítésére, megszabadulva a globális nagyvállalatok irányítása alá vont kormányzástól.

————————————–idézet vége————————–———————————————-

(Forrás : https://nemzetihirhalo.hu/)

Szólj hozzá

Kérjük lehetősége szerint támogassa kampányunkat!

Ft
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10.000Ft

Autós galéria

Kihelyezett plakátok