Tartalom:

 • Bevezetés
 • Előzmények
 • Meghatározás
 • Célok
 • Főbb szerkezeti elemek
 • Működési koncepció
 • Szervezeti forma
 • Kapcsolt rendszerek
 • Fejlesztési irányok

 

 

Bevezetés

Az utóbbi kb. 250 évben kiépített, a társadalmak megosztására építő pártdiktatúrákkal működtetett államrendszerek, a világpénzzé tett uzsorás hitelpénzrendszer, a robbanásszerű népességnövekedés, a manipulált fogyasztói rabszolgatársadalmak kiépítése,  a fegyvergyártás és a globalizált kereskedelem, a tudomány és technikai fejlődés privatizálása, a mértéktelen globális iparosítás és a végnélküli növekedésre épített gazdasági rendszerek energiaéhsége oda vezetett, hogy visszafordíthatatlanul elindult az emberiség az önmaga kipusztítása felé.

Már a 70-es évektől figyelmeztetnek bennünket tudósok, kutatók, hogy ez így nem fenntartható, de a hatalmat gyakorló kapzsi és önmaga hatalomban tartásával elfoglalt multinacionális elit ezeket a figyelmeztetéseket nem hallotta meg. Újabb és újabb háborúkat idéztek elő a nyersanyagok és az energiaforrások birtoklásáért, a világirányító szerepük megtartásáért.

A jelenleg már futó válságok sora jelzi, hogy a következő évtizedekben az emberiség életminősége jelentősen romlani fog. Pozitív globális változásokra jelenleg esély sincs. Lokális válaszokat, megoldásokat kereshetünk csak.

A városba terelt népesség a legkiszolgáltatottabb, de egyben legfelelőtlenebb is abban, hogy az életterünket elpusztító folyamatok működjenek és az ott élők még fokozzák is a tempót a katasztrofális összeomlás felé.

Magyarország sem kivétel a globalitás színpadon! A kapitalista gazdasági rendszer növekedési kényszere belehajszolta az országunkat egy olyan zsákutcába, amiből az uralkodó világrendszerek fogságában élve nincs kiút. A monokulturás nagyüzemi mezőgazdaság, a termőföldjeink csökkenése, a sivatagosodás, az ivóvízkészletünk fogyása, szennyezése, kis hazánk fogyatkozó lakosságát is legyűri. Az ipari fejlesztések végtelen energia igénye miatt idegen hatalmaknak kiszolgáltatott játékszeré váltunk.  A multikulturális munkaerőpiaci kényszerbővülés mellett a fogyatkozó magyarság egyre kilátásban helyzetbe kerül nem csak kultúráját illetően, de minimális egészséges életkörülményeinek megtárásában is.

A kutatók megoldásokat nem tudnak, de azt vallják, hogy a már biztosan bekövetkező katasztrófákra lokálisan felkészülhetünk. Ez azonban nem a politikusok dolga, hanem az egyéneké.

A NEXUS KLUB egy az összeomlásra való felkészülésre lehetőséget nyújtó önvédelmi eszközrendszert épít a társadalom azon tagjai számára, akikben megért már a személyes felelősségvállalás képessége. Azoknak, akik elszánták magukat, hogy magukért, családjukért, gyermekeikért összefogjanak a környezetükben élőkkel és felkészüljenek az élelmiszer és energia hiányra, a pénzügyi összeomlásra, a munkahelyek megszűnésére.

 

Előzmények

 1. márciusában már érzékelhető volt a tömeges felháborodás, amikor a médiában megjelentek azok a hírek, hogy a gyermekeinket is kötelezően be akarják vakcinázni. Ekkor született az ötlet, hogy hozzunk létre egy szervezetet, amely képes kiállni a tagjainak önvédelme érdekében. A kapitalista gazdasági rendszertől merőben más gazdasági rendszer kiépítésével, bevezetésével képes lesz tagságának javuló életkörülményeket biztosítani. A jelszó a szövetkezés lett. Ugyan hatalmas érdeklődés fogadta a kezdeményezést, de a tényleges szervezeti formák kialakítása kudarcba fulladt. Ennek a szerveződésnek egyik fő alrendszere lett volna egy olyan médium létrehozása, ami képes a hiteles tájékoztatásra. A médium megvalósult egy magánkezdeményezésben, de a szövetkezés hamarosan elhalt. A vakcinázás kényszerítése is befejeződött nagyjából, így sokak számára szinte okafogyottnak tűnt az egész kezdeményezés. Mivel a médium megmaradt és rövid idő alatt nagy számú támogatói köre épült ki, megalapozottnak látszott a folytatása. 2022 márciusában névváltoztatást hajtott végre a médium, hogy a rossz emlékű szövetkezi fiaskótól még nevében is elhatárolódjon. A jogszemélyi állapotát is szükséges volt rendezni, hisz tevékenységét saját vállalkozásban, saját eszközparkon és saját alkalmazottak útján építette fel. Így született meg a NEXUS TV Független Média KFT.

A Tv működési költségeinek fedezésére előfizetési rendszert vezetett be.

A következő hónapokban egyre erőteljesebben érezni lehetett a nemzetközi közösségi médiák véleményszabadságot korlátozó intézkedéseit. A fokozódó cenzúra és szólásszabadság korlátozása megszülte az igényt, egy közösségi médiafelület megalkotására. 2022. nyarán a NEXUS TV stábja létrehozta a NEXUS KLUB közösségi platformot. Ez a Klub egy olyan zárt közösség, amelynek tagságát a NEXUS Tv előfizetői közössége alkotta. A következő hónapokban a lassan, de folyamatosan fejlődő közösségi platform tagsága elkezdett átalakulni és megalapozta annak lehetőségét, hogy az online térből kilépve a való világban is szervezett közösségek hálózatába rendezze magát.

Jelen dokumentum célja, hogy a NEXUS KLUB már meglévő és a későbbiekben csatlakozó új tagjai számára pontosan értelmezhető leírást biztosítson a klubhálózat céljáról, működéséről, rendszereiről és eszközeiről.

 

Meghatározás

A NEXUS KLUB egy országhatárokon túlnyúló, magyar közösségi média felület, melynek segítségével kisközösségek hálózata épülhet fel, kapcsolódhat össze a valódi térben és szervezheti meg magát a közösségek által meghatározott célok elérésére. A NEXUS KLUB-hoz bárki csatlakozhat, aki magyarul beszél és elfogadja a Felhasználási Feltételek-ben foglaltakat.  A NEXUS KLUB mentes a párt és vallási ideológiáktól.

Egy szervezet, ami teret biztosít a közösségei számára a közösségi tevékenységhez:

–              a klubtagok megismerkedésére,

–              helyi közösségekbe szerveződésre,

–              közös, a fő célt támogató alcélok, tevékenységek felvetésére, megszervezésére,

–            a közös feladatok elvégzésre

 

Célok

Célja, hogy az egymáshoz közel élő, hasonló értékrendet valló magyar emberek itt egymásra találhassanak, felvehessék egymással a kapcsolatot, majd pedig személyes találkozásokon, ismeretségeken és barátságokon alapuló, valódi helyi közösségeket hozzanak létre.

Egyedül gyengék vagyunk, ha azonban erős helyi közösségeket építünk ki, és ezekből létrehozzuk a közösségek hálózatát, akkor azzal az egyes településeken túlmutató, közös céljainkat is meg tudjuk valósítani!

 

Főbb szerkezeti elemek

A klub rendszere 4 fő szerkezeti elemből épül fel:

 • lakóhely szerinti közösségi csoportok,
 • tematikus csoportok,
 • szakmai csoportok,
 • szolgáltatások csoportjai.

A klubhoz csatlakozott tagok a profiljuk kitöltését követően csatlakozhatnak a lakóhelyük szerinti csoporthoz. Ezeknek a csoportoknak a fő funkciója az ismerkedés elősegítése. A csoportba érkező új tagot a csoportgazdák fogadják. A csoportgazdák azok az önkéntesek, akik vállalták, hogy segítik a lakóhelyszerinti csoportokban a tagokat az ügyes-bajos dolgaik megoldásában. Ők a személyes kapcsolattartók. A lakóhelyek szerinti csoportok megyei szerkezete egy integrált kommunikációs tér. Itt mindenki ismerkedhet a teljes megyei tagsággal.

Azonban a csoportlétszám növekedésével egy osztódási folyamat indul el. Ideális lakóhely szerinti csoportlétszám max. 20 fő. Ahol meghaladják ezt a létszámot ott két, vagy több részre kell bomlani.

A mozgató elv, hogy minél közelebb élők tartozzanak egy közösségbe. Amikor a megyei csoportok már több kisközösséget tudnak előállítani kialakulhat a megyei képviseleti szakműhely. Ezzel az egy megyében élők csoportosulása több szintűvé válik. Település, tájegységek körzete az alsó szint, ahonnét képviselőket küldenek a megyei műhelyekbe. Természetesen a csoportok az életüket nem az online térben élik, hanem a megszervezett rendszeres személyes találkozókon ismerik meg egymást, majd alakíthatnak ki terveket, szervezhetnek közös programokat, rendezvényeket. Összefogva hozhatnak létre a fizikai térben is megvalósuló válaszokat a helyi szükségletek kielégítésére.  Kiválaszthatják maguk közül azokat a referenseket, akik az országos rendszerben vállalnak szakmai feladatokat.

A Tematikus csoportok szélesedő palettája a tagság érdeklődési körének megfelelően alakul. Bárki hozhat létre tematikus csoportot, ha olyan tartamú még nincs, de vállalnia is kell a csoport kezelését és folyamatos frissítését. A tematikus csoportoknak is van tehát gazdája. Nekik kérdéseket lehet feltenni, segítségüket lehet kérni stb.

A harmadik fő elem a Szakmai Csoportok zárt láncolata. Már említettük a csoportgazda feladatkört. Minden megyei csoport, ahol már van gazda, meghívást kap a Csoportgazda ZÁRT csoportba, ahol a csoportgazdák, vagyis a hasonló feladatot vállalók ismerhetik meg egymást. Oszthatják meg egymással tapasztalataikat. A csoportgazdák létszáma akkor lesz teljes, ha minden megyei lakóhelyszerinti csoportból két gazda van már. A csoportgazdáknak országos találkozót és képzést is szervezünk, ahol személyesen is megismerkedhetnek egymással. A képzéseken nem csak szakmai ismereteket adunk át, hanem segítünk az egységes és szükséges általános ismeretek átadásában.

A Gazda csoport mintája alapján már több szakmai csoport is megalakult és még folyamatosan fog alakulni a rendszer fejlődésének következményeként. Ilyen például a Szabályalkotók csoportja. Ez a szakmai csoport a felelős a Klub Működési Szabályának alakításért. Ebbe a csoportba is a megyei közösségek javasolhatnak képviselőt. A csoportok képviselőiből alkotott testület lesz a Szabály Alkotók Testülete.

További már meglévő szakmai csoportok a Piactér számlavezetők és üzemeltetők, a rendezvényszervezők, a marketingesek, a hírlevelesek, a KÖZ-ÉRT szervezők stb. Hamarosan létre jöhetnek a komolyabb munkacsoportok is, akik a társadalmi érdekképviseletek megszervezésével, az oktatási, egészségügyi rendszerek megtervezésével és megvalósításával foglalkozhatnak.

Az utolsó elem a Klub szolgáltatásainak a főcsoportjai. A Piactéren számlával rendelkezők, a KÖZ-ÉRT vásárlói kártya tulajdonosok, a Vállalkozók Klubja közösség. A NEXUS TV műsorainak készítése, szerkesztése is ilyen csoport. A továbbiakban a belépő új szolgáltatások is új elemeket hozhatnak létre.

 

Működési koncepció

Mint már az előzőkéből érzékelni lehetett a NEXUS KLUB sokkal több, mint egy közösségi médium, egy online platform. A bővülő tagságnak lehetőséget és keretrendszert ad, hogy szervezetté alakíthassa magát. A klub keretein belül létrejövő rendszerek képesek egy új és kívánatos társadalomszervezési modellt kialakítani. A rendszer lényege: az alulról építkezés és a megbonthatatlanság.

Ez a szervezet nem kíván vezéreket, csak vezérlő elveket. A közösségek a legjobbjaikat választják vezetőknek, akik képzéseket kapnak, hogy felelősséggel tudják ellátni a rájuk bízott feladatokat. A vezető képzés folyamatos így, ha valahol egy vezető már nem alkalmas a feladatára a tagság visszahívhatja és kijelölheti az utódját.

Azzal, hogy a tagság bővülésével az egymáshoz egyre közelebb lakókat tömöríti alapközösségekbe, a közösségek tagjai egyre közelebb lesznek egymáshoz, így egyre nagyobb lesz a garancia arra is, hogy a bomlasztó szándékkal érkezőket felfedjék és kizárják soraik közül. A kommunikációs kitettség veszélye is egyre kevesebb.

 

Szervezeti forma

A NEXUS KLUB rendszerének üzemeltetője, az összes járulékos költség viselője, jelenleg a NEXUS TV Független Média KFT. Azonban ez a nem az ideális szerkezet. A közösség épülésének a következő szintjén, már szükségessé fog válni egy önálló saját jogi formula, amivel a közösség a társadalompolitika színpadán magát megjeleníti. Ez akkor lesz lehetséges, amikorra véglegesen kialakul a Klub szerkezeti rendszere, feltöltődnek a felelős tisztségviselők pozíciói és kitermelődik a tagságból az a felelős vezetői kör, akik a közösségek csoportjait képviselni tudják harmadik személyek felé.

 

Kapcsolt rendszerek

A Nexus Klub működéséből fakadóan, vagy annak segítésre több a Klubhoz kapcsolódó külön rendszerek jöttek és jönnek létre. A jelenleg már ismert és működő eszközök:

 • NEXUS PIACTÉR
 • NEXUS KÖZ-ÉRT
 • NEXUS TV

Ezekről az elemekről külön leírások készülnek a részletes bemutatás és közös értelmezés érdekében. Most csak néhány mondatban ismertetjük őket.

A NEXUS PIACTÉR egy a közösségi pénzhelyettesítő elszámolási rendszert üzemeltető Polgárjogi Társaság (PJT) A piactérre minden klubtagnak joga van felvételét kérni és ott számlát nyitni, ha megismeri és vállalja a szabályzatban foglaltakat. Ez egy alternatív kereskedelmi rendszer alapja. Megismerkedhetünk egy olyan értékmérő csereeszköz használatával, amit nem sújt infláció, nem függ az állami szabályozásoktól és nem szerepel az adózási rendszerben.

A NEXUS-KÖZ-ÉRT egy nyilvános hirdetési felület, ahol a rendszerünkhöz csatlakozott vállalkozókat hirdetjük ösztökélve a lakosságot, hogy náluk vásároljanak ezzel is a honi gazdaság életképességét erősítse. a KÖZ-ÉRT vállalkozói a klubtagság számára vásárlási kedvezmény nyújtanak, ami a klubtagság számára jelenthet megtakarítást és ösztönzést a helyi vállalkozások előtérbe helyezésére.

A NEXUS TV a Klub médiuma. Az eddigi szükséges média tevékenységből fokozatosan válik a Klub közösségi médiumává. Fő tevekénysége lesz a Klubban történt események, szerveződések, platformok, érdek-képviseletek munkájáról beszámolni. Tartalmát a klub regionális média csapatai készítik majd központi irányítás és szervezés mentén.

 

Fejlesztési irányok

A közeli hetekben indul a KÖZÖSEN KÖNNYEBB A NEXUS KLUB KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁSI OLDALA.

A folytatásban még újabb elemek segítik majd közvetlen ellátási láncok kialakítását, a logisztikai rendszer felépítését üzemeltetését, a kiskereskedelmi hálózat kiépítését és végül a helyi gazdálkodási egységek a Közösségi Vállaltok megalapítását üzemeltetését és hálózatba szervezését.

 

Budapest, 2023. május 29.

Juhász J. Zoltán

programigazgató