Listing Category
Description

Hitvallásunk
A Napnál világosabb rovat 2014-ben indult útjára azzal hivatástudattal, hogy a gondolkodást a közérdeknek megfelelő, megújuló energiák felé irányítsa. A napnál is világosabb szokták mondani, ha valami nagyon egyértelmű és tiszta.
Tisztán és a napnál világosabban kell látni, hogy a megújulás napjainkban kikerülhetetlen. Nemcsak fizikai, kémiai, biológiai értelemben kell megújulnunk, hanem szellemi, erkölcsi tekintetben is, ezzel megteremteni, közkincsé tenni, közérdekű tudásként működtetni azt az ismeretanyagot, amely a III. évezredben biztosítani tudja az emberiség fennmaradását és boldogulását.
Azt is a Napnál világosabban kell látni, hogy a közérdekű tudásnak le kell szállni a tudomány világából, szorosan kell kapcsolódni a közérdekű erkölcsi magatartáshoz és csak akkor van emberi értéke, ha eredményei megjelennek az egyszerű emberek, emberhez méltó életminőségében is.
Fenyeget bennünket a nem közérdeknek és közakaratnak megfelelő globalizáció. Nem tagadjuk a nemzetek közötti együttműködés szükségessét de ugyanolyan fontosnak tartjuk a nemzeti függetlenségünk kellő mértékének a megteremtését is. Szintén nem tagadjuk a technológia szükségességét, sőt igényeljük az emberiség fejlődésének érdekében való használatát. Akarunk egy közérdeken és hitbéli alapokon álló új világrendet. Azt szeretnénk, ha csoporton belül megosztott gondolatok szervezett tudásanyaggá és cselekvésre ösztönző szövetséggé válnának.
De azt semmiképen nem akarjuk, hogy ez a pénz hatalma által írányított, ellenőrizhetelen digitális uralom legyen, amelynek az egyik szervezeti, technológiai egységeként szerepeljen csak egy szellem és nemzettudat nélküli Magyarország.

Céljaink
Energiafüggetlenség 2023
A globalizáció szükségszerű és kikerülhetetlen. A kérdés csak az, hogy a Kék Bolygó nemzeteinek közérdekű akaratából valósul-e meg, vagy pedig egy nemzetek fölött álló világakaratként. A világakarat tagadhatatlanul működik és nem mindenben egyezik meg a globalizáció tagadása nélkül működő, ésszerű, nemzeti függetlenség és identitás igényével. A Megújuló energiák egyre inkább a világ energia ellátásának meghatározó tényezőjévé válnak, és egyre inkább alkalmasak arra, hogy biztosítsák a nemzeti energiafüggetlenségét is. Az említett világakarat most odáig jutott, hogy az atomenergiát és a földgázt is a megújuló energiák kategóriájába sorolta, megnehezítve ezzel az önálló nemzetek jogos és méltányos energiafüggetlenségi igényeinek a megvalósulását. A függetlenség visszaállítását vagy megteremtését kis lépésekkel, de minden lényegesnek minősíthető területen azonnal el kell kezdeni
Amit mi felkínálunk a Nemzeti Függetlenségünk kiemelkedően fontos részének 1. lépésként történő megteremtésére az a következő:
A magyar családok, magán- és kisvállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok energiafüggetlenségének megteremtése
Ez bizonyítottan megvalósítható támogatott magánberuházásként lakossági és vállalkozási területen, szövetkezeti programok formájában kibővítve a lakosság és az önkormányzatok energiafüggetlenségi igényeivel A programnak része kell, hogy legyen a zárt településeken élő roma lakosság energiafüggetlenségének a biztosításán túl, a roma családok magasabb ellátásbiztonsága és életminősége is.
Ami mindehhez szükséges az Magyarországnak lényegében azonnal a rendelkezésére áll:

Tisztességes nyitott közérdekű politikai szándék. Talán ez a program legnehezebben megszerezhető, legkritikusabb része.
Magyarország területén megtalálható, hozzáférhető vagy megtermelhető energiaforrások.
Elegendő fogadófelület, magán és középületeken, mezőgazdasági termelésre nem alkalmas, felosztható, magán- vagy szövetkezeti tulajdonba adható földterület.
A megújuló energiák telepítésének megtervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szaktudás.

Tényadatok arra, hogy a fenti feltételek rendelkezésre állnak:

Magyarország összes villamos energiaigénye (ellenőrizyhető hivatalos adatok szerint): 900-1000 PJ, a rendelkezésre álló meújuló energiakapacitás 1000-2700 PJ
A megújuló energiák technológiai fejlődése révé a magán és középületek egyre több része alkalmas energia (főként napenergia) befogadására. Mezőgazdaségi termelésre nem használt, vagy nem használható földterületből közel 1 millió hektár áll a rendelkezésünkre.
A Magyar Megújuló Energiahasznosító Tudás Szövetség és a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség közel 1 évtizedes támogatás nélküli erőfeszítése alapján erre kiképzett szakember és szakmérnök hálózat.
A lakosság, a magán- és kisvállakozások, az önkormányzatok széleskörű szövetkezés igénye az energiafüggetlenségük biztosítására.

A program sikere alapján a Magyarországon már csíráiban meglévő pénzügyi és élelmiszerellátási függetlenség is szélesíthető.

Phone
06 70 306 9246
Address
Salgótarján
ZIP Code
3100
Contact kampÁny szÖvetsÉgeseink owner

Send Message

Please log in to be able to send messages to the kampÁny szÖvetsÉgeseink owner.

Szólj hozzá