Alulírott, ……………………………………………………………………………………………………, Magyarország állampolgára,
Magyarország Alaptörvényének XXV. cikkében megfogalmazott jogommal élve, miszerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy
egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló
szervhez.”, valamint a 2013. évi CLXV. Törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 1. § (3) bekezdés alapján:
az alábbi közérdekű bejelentést és panaszt terjesztem elő. A közérdekű bejelentés, a törvény adta lehetőséggel élve
javaslatot is tartalmaz.
A közérdekű bejelentéssel és panasszal érintett hely: Magyarország, a magyar állam országhatáraival körülölelt fizikai
területe.
A közérdekű bejelentéssel és panasszal érintett idő: a panasz tárgyában szereplő események kezdetétől a panasz beadásának
napjáig terjedő időszak
Tárgy: a készpénz használat korlátozása Magyarország területén